© 2012 mtgjudge. All rights reserved.

GP Taipei 2012

Riccardo Tessitori (HJ)
Clifford Yap (SK)
Aaron Hamer
Christian Gawrilowicz
Edwin Zhang
Joel Bantiles
Monsuporn Lauhaphand
Shing Nien Fong
Arthur Wu
Glicerio Garcia
Haitao Jia
Hajime Fujii
Hans Wang
Hon Ying Lau
Inhwan Kim
Jacky Yang
Ji Li
Jinyi Lim
Khanh Le Thien
Masaru Koide
Rajesh Ganesan
Sang-Mook Ha
Sashi Kumar Balakrishnan
Sean Roffey
Woosuk Lee
Zhaoben Xu
Chih-Hao Tseng
E-Li Sun
Jerry Deng
Jia Lin Wu
Jim Horng
Ken Sawada
Lin Fu Chien